/ 7 نظر / 18 بازدید
مریم

در زندگی مشو مدیون احساس کسی ، تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی ، زندگی دفتری از خاطره هاست ، یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ، یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسر سختی هاست ، چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ، ما همه همسفریم .

مریم

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگارد

مریم

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگارد

مریم

سقراط حکیم را که محکوم به مرگ شده بود به قتلگاه میبردند زن و شاگردانش دنبال او گریه کنان می آمدند ، سقراط از زنش پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت:از آن میگریم که تو مقتول واقع میشوی . گفت:مگر دوست داشتی که من قاتل واقع شده باشم ؟ زن گفت: از آن میگریم که بی گناهت میکشند . گفت: مگر دوست داشتی که با گناهم بکشند ؟ شاگردان گفتند نعش تو را چه کنیم . گفت : به صحرا اندازید . گفتند: از درندگان ایمن نخواهی ماند . گفت:آن چماق مرا برای دفع آنان کنارم بگذارید . گفتند: در آن وقت حس و حرکت نداری که آنها را دفع کنی . گفت: پس چون حس و حرکت ندارم از اذیت و آزار آنان نیز مرا آسیبی نیست

مریم

سقراط حکیم را که محکوم به مرگ شده بود به قتلگاه میبردند زن و شاگردانش دنبال او گریه کنان می آمدند ، سقراط از زنش پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت:از آن میگریم که تو مقتول واقع میشوی . گفت:مگر دوست داشتی که من قاتل واقع شده باشم ؟ زن گفت: از آن میگریم که بی گناهت میکشند . گفت: مگر دوست داشتی که با گناهم بکشند ؟ شاگردان گفتند نعش تو را چه کنیم . گفت : به صحرا اندازید . گفتند: از درندگان ایمن نخواهی ماند . گفت:آن چماق مرا برای دفع آنان کنارم بگذارید . گفتند: در آن وقت حس و حرکت نداری که آنها را دفع کنی . گفت: پس چون حس و حرکت ندارم از اذیت و آزار آنان نیز مرا آسیبی نیست

s@rv

سلام پیشا پیش سال جدید را خدمت شما تبریک گفته براتون آرزوی سعادت وسربلندی دارم[گل]

بهار چابوک

سلام عالی بود بهت تبریک میگم اندیشه چاشنی کار بود و احساس موج میزد قطعا با ماهواره امید تا اسمان چشمای معشوق راهی نخواهد ماند