قاب تنهایی!

حالا دیگر

از تمام با تو بودنها

یک خاطره دارم.

قاب روی دیوار!

نگاهم می کنی!

چیزی مثل حسرت

جاری می شود از نگاهم!

تو فاتحانه

لبخند می زنی به سادگیم!

و همین که دست دراز می کنم

بر سینه گذارمت

عکس می شوی!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید