رویای دیدنت

شریک غم چشمهایت می شوم

چنان که چشم در گریه

غریق عشقهای فرتوت خیالهای کودکیست!

فرقی نمی کند

که دستهای کدام فاصله

اتفاق جدایی را

به باد نشان داد!

دلیل بی تو بودن مهم نیست!

کفشهای نبودنت

حجم خانه را گرفته

و رویای دیدنت

دیگر پا ندارد!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید