ناف!!!

جمع جبری تمام بردارهای تنت

می رسد به صفر میانت!

عشق ریاضی شدم از روز دیدنت!!!

/ 1 نظر / 28 بازدید
آرمینه کاظمی سنگدهی

دلم برایت تنگ شده برادر مهربانم گویا و کوتاه چون همیشه لذت بردم موفق باشی و شاد روزهایت لبریز عشق[گل][گل][گل]