/ 3 نظر / 15 بازدید
s@rv

سلام جناب قاضی زاده ارجمند اول که امشب متوجه وبلاگ زیبا وپرمحتوای شما شدم وبا اجازه لینک کردم ازاینکه درنظرات نوشته هام حضور دارید ممنونم بخصوص ازراهنمائی ونظرات سازنده .مفید همراه بالطف شما مازیار عزیز درمورد شعر امروز که بسیار نظرات جالبی دادیدسئوال داشتم وواقعا علت اینه که متوجه نشدم که تغیر روش درکارم دهم اول که مرقوم فرمودیدازشعرکهن فاصله بگیرم متوجه نشدم که منظور واژه های کهن است یا بطور کلی شعر کهن؟ فرموده بودیدکه که ازترکیبات وصفی میکاستم واستعاره وابهام را بعهده خواننده میگذاشتم لطفا بیشتر ارشاد کنید جدا خوشحال وممنون میشوم که دروبلاگم پاسخ دهید همیشه ازلطف شما ممنونم وشب خوبی داشته باشید[گل][خداحافظ]

s@rv

سلام جناب مازیار بزرگوار وعزیز بی نهایت ازکلام شیوا .بیان صادقانه ومحبت آمیز شما بهره گرفتم بسیار خوب وارزشمند واستادانه مرا راهنمائی کردیدوخوشحالم که بلاخره دوستی یافتم که باصداقت وبی حب وبغض ارشاد وراهنمائی کند. همیشه درزندگی .درکار ودراجتماع برایتان آرزوی سعادت وافتخار دارم .اگر دیر پاسخ دادم پوزش چون ازبامداد شیراز نبودم دوستار شما کریم [گل][گل]

s@rv

سلام استاد عزیز خوشحال شدم امروز صبح پیامتون دیدم .وخوشحال تر هرموقع شیراز هستید سعادت دیدارتان داشته باشم09177138178و09386492949 سلامت وسعادت براتون آرزو دارم[گل] ازکلام وراهنمائی خود مرا بی بهره نگذارید